Superwizorzy

Piotr Godleś
superwizor SFCP

Psycholog, certyfikowany coach (Erickson Professional Coach), superwizor i mentor SFCP. Trener, terapeuta. Szef SFC Polska. Opiekun merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych Life&Business Coaching w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Wykładowca na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, oraz opiekun merytoryczny specjalizacji: Coaching w biznesie (studia magisterskie) oraz Psychologia biznes z coachingiem (studia licencjackie). 

Monika Mierzanowska
superwizor SFCP

Certyfikowana coach EPC. Superwizor i mentor SFCP. Talent Acquisition Consultant. Wykładowca na studiach podyplomowych Life&Business Coaching w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Prowadzi własną praktykę coachingową w Warszawie.

Print Friendly, PDF & Email