Polityka prywatności

Polityka prywatności o ochrony danych osobowych serwisu www.sfcoaching.pl / sfcp.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.sfcoaching.pl / sfcp.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MCENTRE Piotr Godleś z siedzibą w Gdyni 81-424, przy ul. Kopernika 32 lok. 1 (dalej zwana Organizatorem lub SFCP) NIP 984 007 71 85, REGON 511448222.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach na stronie Centrum   
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Uczestnik powierza Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane te przetwarzane są:
  a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi coachingowej;
  b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta ewentualnych reklamacji oraz postępowania w przypadku rezygnacji z usług;
  c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  d) jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie od SFCP informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez SFCP drogą elektroniczną informacji handlowych – dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez SFCP również w celu przekazywania Uczestnikowi informacji o stronie SFCP, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze SFCP (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem SFCP)
 2. Jeżeli Klient poprosi SFCPo fakturę, powierza Administratorowi również dane osobowe w postaci numeru NIP.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych może uniemożliwić wykonanie przez SFCP usług.
 4. Ewentualne dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub rejestracji i opłacenia wizyty w Centrum.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 6. Administrator informuje, że w celu wykonania usługi powierza dane osobowe następującym podmiotom:
  – system przelewy24.pl (system płatności internetowych)
  – Biuro Rachunkowe Activum (w zakresie księgowo-podatkowym)
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę www.sfcoaching.pl / www.sfcp.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 10. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób – mailowo na adres info@sfcoaching.pl lub listownie na podany adres siedziby.
 11. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora wynikających z prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat  od końca roku w którym umowa wygasła. 
Print Friendly, PDF & Email