Oferta szkoleniowa

Kursy przygotowujące do zawodu coacha:

ŚCIEŻKA PROFESJONALNEGO COACHA SFCP

tryb akademicki

W ramach ścieżki akademickiej absolwenci specjalności Coaching w biznesie oraz Psychologia biznesu z elementami coachingu (WSAiB) mają możliwość udziału w Studium Profesjonalnego Coacha – kurs uzupełniając.

Ścieżka akademickaŚcieżka pozaadamiecka
#1. STUDIA PODYPLOMOWE LIFE&BUSINESS COACHING
kompleksowy program coachingowy (180 godzin). Kurs spełnia wymogi do ubiegania się o członkostwo w ICF Global oraz ICF Poland.
Kursy I, II i III stopnia

#2. PROCES CERTYFIKACJI

Ścieżka przygotowująca do uzyskania certyfikatu Professional Coach


#3. KURS SUPERWIZORA – MISTRZOSTWO COACHINGU

Kurs dla doświadczonych coachów przygotowujący do prowadzenia programów mentoringowych i superwizji.


ŚCIEŻKA PROFESJONALNEGO COACHA SFCP

tryb pozaakademicki

Z nami wejdziesz w świat pomagania innym w ich rozwoju, rozwiniesz warsztat i uzyskasz potwierdzenie najwyższej jakości świadczonych przez Ciebie usług.

#1. STUDIUM PROFESJONALNEGO COACHA – I STOPIEŃ

70 godzinny, podstawowy kurs coachingowy przygotowujący do prowadzenia sesji coachingowych. Kurs spełnia minimalne wymogi do ubiegania się o członkostwo w ICF Global oraz ICF Poland.

#2. STUDIUM PROFESJONALNEGO COACHA – II STOPIEŃ

70 godzinny – zaawansowany kurs coachingowy. Kurs przygotowuje do uczestnictwa w procesie certyfikacji SFCP.

#3. PROCES CERTYFIKACJI

Proces przygotowująca do uzyskania certyfikatu Professional Coach.

#4. KURS SUPERWIZORA – MISTRZOSTWO COACHINGU

Kurs dla doświadczonych coachów przygotowujący do prowadzenia programów mentoringowych i superwizji.

Szkolenia specjalistyczne – rozwijające warsztat coacha

Szkolenia dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym

Szkolenia długoterminowe

Studia podyplomowe Life&Business Coaching we współpracy z WSAiB w Gdyni (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)

Kompleksowy kurs coachingowy w formie studiów podyplomowych Life&Business Coaching we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni

Całościowy program szkolenia coachingowego w formie studiów podyplomowych przygotowujący merytorycznie i praktycznie do prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych zarówno w obszarze life jak i business.

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych raz w miesiącu (180 godzin).

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu studiów podyplomowych Life&Business Coaching Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Certyfikatu Ukończenia kompleksowego kursu coachingowego.

Ukończenie studiów umożliwia przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu PROFESSIONAL COACH w SFCP (po spełnieniu dodatkowych warunków).

Studium “Szkoła Coachingu I stopnia”

Podstawowy kurs coachingowy przygotowujący do rozpoczęcia pracy z procesem coachingowym pod superwizją.

Kurs trwa 3 miesiące i składa się z 3 integralnych Modułów realizowanych podczas weekendowych zjazdów raz w miesiącu (70 godzin, w tym 60 godzin realizowanych jest w sali szkoleniowej i 10 godzin pracy własnej w formule peer-coaching.

Kurs kończy się zdaniem egzaminu w formie testu. Absolwenci otrzymują Certyfikat Ukończenia Studium.

Ukończenie kursu stanowi bazę wiedzy i kompetencji coachingowych i jest wstępem do dalszego rozwoju.

Studium “Szkoła Coachingu – II stopnia”

Zaawansowany kurs coachingowy przygotowujący do samodzielnej pracy coachingowej z klientem.

Kurs trwa 3 miesiące i złożony jest w integralnych 3 Modułów realizowanych w formie 3 dwudniowych zjazdów, raz w miesiącu. 70 godzin (w tym 60 godzin zajęć w sali szkoleniowej oraz 10 godzin w formule peer-coaching). Obowiązkowym etapem Studium jest własna praca coachingowa podlegająca superwizji.

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest ukończenie z pozytywnym wynikiem Studium “Szkoła Coachów I stopnia w SFCP. Absolwenci innych programów coachingowych w wymiarze minimum 60 godzin mogą zostać przyjęci do udziału w Studium jedynie po ukończeniu kursu uzupełniającego: ABC Coachingu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach po pozytywnej weryfikacji przez Dyrektora SFCP programu szkoleniowego Kandydata na podstawie przedstawionych dokumentów i rozmowy rekrutacyjnej.

Kurs kończy się egzaminem praktycznym w formie przeprowadzenia sesji coachingowej z wybranym klientem.

Ukończenie Studium Szkoła Coachingu II stopnia po spełnieniu dodatkowych warunków umożliwia przystąpienie do Programu Certyfikacyjnego którego uwieńczeniem jest uzyskanie certyfikatu PROFESSIONAL COACH.

Program Certyfikacyjny SFCP

Kurs umożliwiający uzyskanie certyfikatu PROFESSIONAL COACH nadawanym przez SFCP.

Kurs trwa 3 miesiące i jest realizowany w formie zajęć stacjonarnych oraz teleklas.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest ukończenie Studium Coachingu II stopnia oraz potwierdzenie odbycia minimum 50 godzin samodzielnie przeprowadzonych sesji coachingowych z minimum 5 klientami.

“Szkoła Mistrzostwa Coachingu” – kurs superwizorski

Kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Superwizora SFCP.

Warunkiem udziału w programie jest:

  • ukończenie z wynikiem pozytywnym studiów podyplomowych Life&Business Coaching w Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni lub
  • Studium Szkoła Coachingu II stopnia,
  • posiadanie certyfikatu PROFESSIONAL COACH wydanego przez SFCP oraz minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu samodzielnej praktyki coachingowej zgodnie ze standardami SFCP i ICF.

Informacje dodatkowe

W ofercie SFCP znajdziecie Państwo jedno i kilkudniowe kursy coachingowe. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się w Kalendarzu szkoleń na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszą aktualną ofertą szkoleniową.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na Studia Podyplomowe Life&Business Coaching współpracy z WSAiB w Gdyni dostępne także na stronie Uczelni.