Karol Grządka

Szczerze: Najlepsze studia na których byłem – a trochę się w życiu nastudiowałem . Gdyby każdy kierunek był prowadzony z taką pasją i zaangażowaniem przez …