Superwizja coachingowa

Superwizja coachingowa jest procesem w trakcie którego coach wraz z superwizorem SFCP pracuje nad doskonaleniem swojego warsztatu oraz rozwojem kompetencji zawodowych. Celem spotkań jest identyfikacja źródeł trudności i wspomaganie ich pokonywania. W jej trakcie bardziej doświadczony (coach-superwizor) udziela rzetelnej informacji zwrotnej dotyczącej prowadzonych przez coacha sesji, wspiera i uczy kompetencji do pokonywania trudnych sytuacji w coachingu. 

Superwizja coachingowa jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju coacha. Uczestnikami superwizji mogą być wyłącznie coachowie praktykujący.

Obecnie superwizje prowadzone są w stacjonarnie w Warszawie oraz online.