Studium Szkoła Profesjonalnego Coacha – I stopień

O Studium

Studium Szkoła Profesjonalnego Coachia – II stopnia jest zaawansowanym kursem pogłębiającym kompetencje coachingowe oparte o Kluczowe Kompetencje Coacha wg International Coach Federation oraz standardy SFCP.

Cel Studium

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie projektowania i przeprowadzania procesów coachingowych.

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla praktykujących coachów, absolwentów Studium “Szkoły Profesjonalnego Coacha – I stopnia” SFCP lub innych kursów coachingowych w minimalnym wymiarze 60 godzin (absolwenci innych programów coachingowych mogą zostać przyjęci do udziału w Studium jedynie po ukończeniu kursu uzupełniającego: ABC Coachingu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz pozytywnej weryfikacji przez Dyrektora SFCP programu szkoleniowego Kandydata na podstawie przedstawionych dokumentów i rozmowy rekrutacyjnej).

Organizacja Studium

Kurs trwa 3 miesiące i złożony jest w integralnych 3 Modułów realizowanych w formie 3 dwudniowych zjazdów, raz w miesiącu. 70 godzin (w tym 60 godzin zajęć w sali szkoleniowej oraz 10 godzin w formule peer-coaching). Obowiązkowym etapem Studium jest własna praca coachingowa podlegająca superwizji.

Kurs ma charakter praktyczny i warsztatowy. Większość zajęć (80%) to intensywny trening rozwijający m.in. 11 Kluczowych Kompetencji Coacha International Coach Federation (ICF).

Część wykładowa związana z niezbędną wiedzą dotyczącą zagadnień psychologicznych i coachingowych prezentowana jest w formie mini wykładów i dyskusji w grupie.

Elementem zajęć są demonstracje sesji lub ich części oraz superwizja sesji prowadzonych przez uczestników.

Program Studium

Moduł I  (2 dni, 20 godz.)Moduł II (2 dni, 20 godz.)Moduł III (2 dni, 20 godz.)
Projektowanie procesów coachingowych. Motywacja, proces zmiany i emocje w coachingu.Zaawansowane narzędzia coachingowe. Sytuacje “trudne” w pracy coacha (studium przypadków). Superwizja sesjiSuperwizja. Mentoring. Coaching online (wady, zalety i narzędzia)

Rekrutacja

Warunkiem zgłoszenia na Studium jest przesłanie formularza zgłoszenia na adres mailowy SFCP

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest:

  • Warunkiem uczestnictwa w Studium jest ukończenie z pozytywnym wynikiem Studium “Szkoła Coachów I stopnia w SFCP. Absolwenci innych programów coachingowych w wymiarze minimum 60 godzin mogą zostać przyjęci do Studium jedynie po ukończeniu kursu uzupełniającego: ABC Coachingu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz po pozytywnej weryfikacji przez Dyrektora SFCP programu szkoleniowego Kandydata na podstawie przedstawionych dokumentów i rozmowy rekrutacyjnej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Studium określa REGULAMIN USŁUG COACHINGOWYCH

Warunki ukończenia Studium

Kurs kończy się egzaminem praktycznym w formie przeprowadzenia sesji coachingowej z wybranym klientem.

Absolwenci po ukończeniu kursu otrzymują Certyfikat Ukończenia Studium „Szkoły Profesjonalnego Coacha – poziom zaawansowany”.

Ukończenie Studium „Szkoła Profesjonalnego Coacha – II stopnia” SFCP uprawnia do rozpoczęcia szkolenia certyfikacyjnego którego ukoronowaniem jest uzyskanie certyfikatu Professional Coach wydawanego przez SFCP oraz dalszego rozwoju w ramach „Szkoła Mistrzostwa Coachingu” – kursu superwizorskiego.

Kadra trenerska

  • zajęcia prowadzą certyfikowani coachowie-praktycy oraz superwizorzy SFCP z wieloletnim doświadczeniem.
  • Dyrektorem Studium jest Piotr Godleś, certyfikowany coach Erickson Professional Coach (ECP), superwizor Solution Focused Coaching Polska, psycholog i terapeuta.

Płatność:

  • Jednorazowa: 2100 zł
  • Ratalna: 3 raty po 800 zł
  • Szczegóły dotyczące dotyczące znajdują się w Regulaminie Usług Szkoleniowych SFCP.

O SFCP

Solution Focused Coaching Polska istnieje od 2013 roku. Od tego czasu zajmujemy się coachingiem w różnych obszarach życia. W tym samym roku zainaugurowaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni (Uczelnią Kwiatkowskiego) uruchamiając studia podyplomowe Life&Business Coaching. Od tego czasu wykształciliśmy niemal 100 dyplomowanych coachów a nasze studia oraz kursy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Print Friendly, PDF & Email