Studium Szkoła Coachingu I stopnia – kurs uzupełniający

O Studium

Studium Szkoła Coachingu SFCP I stopnia jest kursem podstawowym obejmującym wiedzę i podstawowe umiejętności coachingowe oparte o 11 Kluczowych Kompetencji Coacha wg International Coach Federation. 

Cel Studium

Celem kursu jest uporządkowanie wiedzy w zakresie coachingu i jego miejscu w procesach rozwojowych oraz praktyczne przygotowanie uczestnika do prowadzenia podstawowych procesów coachingowych pod superwizją.

Dla kogo

Kurs Uzupełniający przeznaczony jest wyłącznie dla absolwentów specjalności Coaching w biznesie i Psychologia biznesu z coachingiem realizowanych przez Solution Focused Coaching Polska w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Narzędzia coachingowe są przydatne nie tylko w pracy. Ich znajomość i stosowanie w codziennych sytuacjach usprawnia komunikację i relację z naszymi bliskimi i współpracownikami.

Organizacja Studium

Studium trwa 3 miesięcy i obejmuje 3 weekendowe zjazdy. 70 godzin Studium to 60 godzin zajęć w sali oraz 10 godzin pracy własnej w „trójkach coachingowych”.
Studium trwa 3 miesięcy i obejmuje 3 weekendowe zjazdy (raz w miesiącu).
W sumie to 70 godzin zajęć:

 • 60 godzin zajęć w sali (w tym superwizja sesji)
 • 10 godzin zajęć typu „peer-coaching” 

Kurs ma charakter praktyczny i warsztatowy. Większość zajęć (80%) to intensywny trening rozwijający m.in. 11 kluczowych kompetencji coacha International Coach Federation (ICF). Część wykładowa związana z niezbędną wiedzą dotyczącą zagadnień psychologicznych i coachingowych prezentowana jest w formie mini wykładów i dyskusji w grupie. 

Elementem zajęć są demonstracje sesji lub ich części oraz superwizja sesji prowadzonych przez uczestników. 60 godzin zajęć realizowana jest w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym. 

Program Studium

Moduł I 
(2 dni, 20 godz.)
Moduł II
(2 dni, 20 godz.)
Moduł III
(2 dni, 20 godz.)
Podstawy budowania relacji coachingowej z klientem
Etapy procesu coachingowego
Procesy i narzędzia coachingowe
Podstawowe narzędzia i techniki coachingowe
Psychologia zmiany
Superwizja sesji
Narzędzia i procesy coachingowe
Coaching w obszarze life
Superwizja sesji

Rekrutacja

Warunkiem zgłoszenia na Studium jest przesłanie czytelnie wypełnionego FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA STUDIUM na adres: info@sfcoaching.pl

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest:

 • Warunkiem uczestnictwa w Studium Szkoła Coachingu I stopnia (kurs uzupełniający) jest: ukończenie specjalności „Coaching w biznesie” i „Psychologia biznesu z coachingiem” realizowanych przez Solution Focused Coaching Polska w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 • przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA oraz dokonanie opłaty za Studium.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Studium określa Regulamin Usług Szkoleniowych SFCP. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Studium określa REGULAMIN USŁUG COACHINGOWYCH

Warunki ukończenia Studium

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • zaliczenie testu końcowego (min. 70% prawidłowych odpowiedzi),
 • uzyskanie pozytywnej rekomendacji prowadzonych sesji od Superwizora,
 • obecność na wszystkich zajęciach. 

Absolwenci po ukończeniu kursu otrzymują Certyfikat Ukończenia Studium „Szkoły Coachingu I stopnia” upoważniający do prowadzenia samodzielnych sesji coachingowych pod superwizją. 

Ukończenie Studium „Szkoła Coachingu I stopnia” SFCP uprawnia do kontynuacji nauki w Studium „Szkoła Mistrzostwa Coachingu” SFCP a następnie rozpoczęcia szkolenia certyfikacyjnego którego ukoronowaniem jest uzyskanie certyfikatu Professional Coach wydawanego przez SFCP. 

Kadra trenerska

 • zajęcia prowadzą certyfikowani coachowie-praktycy oraz superwizorzy SFCP z wieloletnim doświadczeniem.
 • Dyrektorem Studium jest Piotr Godleś, certyfikowany coach Erickson Professional Coach (ECP), superwizor Solution Focused Coaching Polska, psycholog i terapeuta. 

Płatność:

 • Jednorazowa: 3300 zł
 • Ratalna: 3 raty po 1300 zł
 • Szczegóły dotyczące dotyczące znajdują się w Regulaminie Usług Szkoleniowych SFCP.

O SFCP

Solution Focused Coaching Polska istnieje od 2013 roku. Od tego czasu zajmujemy się coachingiem w różnych obszarach życia. W tym samym roku zainaugurowaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni (Uczelnią Kwiatkowskiego) uruchamiając studia podyplomowe Life&Business Coaching. Od tego czasu wykształciliśmy niemal 100 dyplomowanych coachów a nasze studia oraz kursy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. 

Print Friendly, PDF & Email