Studium Szkoła Coachingu I stopnia – edycja online

O Studium

Studium Szkoła Coachingu SFCP I stopnia jest kursem podstawowym obejmującym wiedzę i podstawowe umiejętności coachingowe oparte o 11 Kluczowych Kompetencji Coacha wg International Coach Federation.

Cel Studium

Celem kursu jest zaznajomienie z zagadnieniem coachingu i jego miejscu w procesach rozwojowych oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do prowadzenia podstawowych procesów coachingowych pod superwizją.

Dla kogo

Szkoła Coachingu SFCP skierowana jest do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie coacha lub osób chcących wykorzystywać poznane techniki coachingowe w swoim miejscu pracy szczególnie: trenerów, doradców zawodowych, psychologów, terapeutów, dietetyków, nauczycieli, liderów zespołów, menedżerów, kierowników, właścicieli firm.

Narzędzia coachingowe są przydatne nie tylko w pracy. Ich znajomość i stosowanie w codziennych sytuacjach usprawnia komunikację i relację z naszymi bliskimi i współpracownikami.

Organizacja Studium

EDYCJA WEEKENDOWA

Studium trwa 2 miesiące i obejmuje 4 weekendowe spotkania (co 2 tygodnie). 70 godzin Studium to 60 godzin zajęć w sali oraz 10 godzin pracy własnej w „trójkach coachingowych”

Kurs ma charakter praktyczny i warsztatowy. Większość zajęć (80%) to intensywny trening rozwijający m.in. 11 Kluczowych Kompetencji Coacha International Coach Federation (ICF).

Część wykładowa związana z niezbędną wiedzą dotyczącą zagadnień psychologicznych i coachingowych prezentowana jest w formie mini wykładów i dyskusji w grupie.

Elementem zajęć są demonstracje sesji lub ich części oraz superwizja sesji prowadzonych przez uczestników.

60 godzin zajęć realizowana jest w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.

EDYCJA TYGODNIOWA

Studium trwa 2 miesiące i obejmuje 4 dwudniowe spotkania (co 2 tygodnie). 70 godzin Studium to 60 godzin zajęć w sali oraz 10 godzin pracy własnej w „trójkach coachingowych”

Kurs ma charakter praktyczny i warsztatowy. Większość zajęć (80%) to intensywny trening rozwijający m.in. 11 Kluczowych Kompetencji Coacha International Coach Federation (ICF).

Część wykładowa związana z niezbędną wiedzą dotyczącą zagadnień psychologicznych i coachingowych prezentowana jest w formie mini wykładów i dyskusji w grupie.

Elementem zajęć są demonstracje sesji lub ich części oraz superwizja sesji prowadzonych przez uczestników.

60 godzin zajęć realizowana jest w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym.

 

Program Studium

Moduł I  (2 dni, 20 godz.) Moduł II (2 dni, 20 godz.) Moduł III (2 dni, 20 godz.)
Wprowadzenie do coachingu Podstawy budowania relacji coachingowej z klientem Etapy procesu coachingowego Podstawowe narzędzia i techniki coachingowe Etyka zawodu coacha Superwizja sesji Narzędzia i procesy coachingowe Coaching w obszarze life Superwizja sesji

Rekrutacja

Warunkiem zgłoszenia na Studium jest przesłanie czytelnie wypełnionego FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS/SZKOLENIE SFCP na adres: info@sfcoaching.pl

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest:

  • posiadanie wykształcenia wyższego oraz min. 1 rok pracy zawodowej lub wykształcenia średniego oraz min. 5 lat pracy w obszarze zarządzania ludźmi, doradztwa, szkolenia lub zarządzania firmą.
  • Pozytywne przejście procesu rekrutacji podczas którego sprawdzana motywacja do udziału w Studium oraz możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy Kandydata.
  • Proces rekrutacji prowadzony jest przez Dyrektora Studium lub osobę przez niego upoważnioną w formie rozmowy telefonicznej z Kandydatem po zgłoszeniu chęci udziału w Studium.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Studium określa REGULAMIN USŁUG COACHINGOWYCH

Warunki ukończenia Studium

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie testu końcowego (min. 70% prawidłowych odpowiedzi) oraz obecność we wszystkich zajęciach obligatoryjnych.

Absolwenci po ukończeniu kursu otrzymują Certyfikat Ukończenia Studium „Szkoły Coachingu I stopnia”.

Ukończenie Studium „Szkoła Coachingu I stopnia” SFCP uprawnia do kontynuacji nauki w Studium „Szkoła Mistrzostwa Coachingu” SFCP a następnie rozpoczęcia szkolenia certyfikacyjnego którego ukoronowaniem jest uzyskanie certyfikatu Professional Coach wydawanego przez SFCP.

Kadra trenerska

  • zajęcia prowadzą certyfikowani coachowie-praktycy oraz superwizorzy SFCP z wieloletnim doświadczeniem.
  • Dyrektorem Studium jest Piotr Godleś, certyfikowany coach Erickson Professional Coach (ECP), superwizor Solution Focused Coaching Polska, psycholog i terapeuta.

Płatność:

  • Jednorazowa: 4000 zł
  • Ratalna: 4 raty po 1200 zł
  • Szczegóły dotyczące dotyczące znajdują się w Regulaminie Usług Szkoleniowych SFCP.

O SFCP

Solution Focused Coaching Polska istnieje od 2013 roku. Od tego czasu zajmujemy się coachingiem w różnych obszarach życia. W tym samym roku zainaugurowaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni (Uczelnią Kwiatkowskiego) uruchamiając studia podyplomowe Life&Business Coaching. Od tego czasu wykształciliśmy niemal 100 dyplomowanych coachów a nasze studia oraz kursy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Print Friendly, PDF & Email