Studia podyplomowe z coachingu

We współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni

realizujemy studia podyplomowe
LIFE&BUSINESS COACHING
studia kompleksowo przygodowujące do pracy w zawodzie coacha pracującego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

To pierwsze i jedyne takie studia na Pomorzu i drugie w Polsce.

Uwaga! Te studia mogą odmienić Twoje życie!

O STUDIACH LIFE&BUSINESS COACHING

Coach to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się zawodów. Wg prognoz International Coach Federation coraz więcej firm i osób będzie korzystać z usług profesjonalnych coachów. Zastosowanie coachingu jest bardzo uniwersalne, od spraw związanych z życiem osobistym po zagadnienia związane z biznesem.

CEL STUDIÓW

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych
  • Rozwinięcie kompetencji i metodologii coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation),
  • Zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w obszarach życia osobistego i/lub biznesu.
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych uczestników.
  • Intensywny własny rozwój

ADRESACI

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life i biznes coachingu. W szczególności adresowane są do:

  • osób, które chcą przygotować się do bycia coachem,
  • managerów, specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego,
  • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje, przełożonych, liderów, szefów,
  • niezależnych specjalistów – doradców personalnych i zawodowych, trenerów,
  • osób chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

Zapisy i informacje dodatkowe na stronie: Uczelni