Niestacjonarne: Psychologia biznesu z coachingiem

Od roku akademickim 2016/2017 prowadzimy specjalność Psychologia biznesu z coachingiem na kierunku Zarządzanie w WSAiB w Gdyni.

Absolwent specjalności posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie coachingu oraz zarządzania przez coaching. Oprócz wiedzy na temat psychologii zmiany, procesu coachingowego potrafi praktycznie wykorzystać umiejętności coachingowe w praktyce. Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą metod pracy z drugim człowiekiem oraz technik coachingowych. Potrafi dopasować odpowiednie metody i narzędzia pracy do problemów Klienta i jego osobowości. Umie nawiązywać kontakt z rozmówcą, wspierać Klienta w indywidualnym osiąganiu zamierzonych celów, brania odpowiedzialności za swój rozwój. Jest wyposażony w podstawowe narzędzia i wiedzę pozwalające na przeprowadzenie sesji coachingowych pod superwizją.

Dzięki rozwiniętym umiejętnościom komunikacyjnym, wytrenowanemu zmysłowi obserwacji, umiejętności budowania zaufania i doskonałych relacji oraz wiedzy z zakresu nie tylko coachingu, ale też pokrewnych dziedzin nauki, absolwent odpowiada profilowi coacha określonemu przez organizacje na poziomie I stopnia. Potrafi on wdrożyć proces coachingowy w firmie. Posiada niezbędną wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym rozwiązywania konfliktów, technik motywacji, wywierania wpływu, wprowadzania zmian, zasad budowania i funkcjonowania zespołów. Potrafi pracować w oparciu o najwyższe standardy moralne i etyczne oraz jest w pełni świadomy odpowiedzialności zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia:

• menedżer,
• lider zespołu,
• koordynator procesów rozwojowych,
• szkoleniowiec.

Przedmioty:

  • Wstęp do psychologii biznesu
  • Kompetencje miękkie managera
  • Procesy i narzędzia coachingowe
  • Wstęp do coachingu
  • Zastosowanie coachingu w biznesie
  • Psychologia coachingu
Print Friendly, PDF & Email