Specjalność: Coaching w biznesie

sfcp_coaching_w_biznesieOd roku akademickiego 2015/2016 prowadzimy zajęcia w ramach specjalności: coaching w biznesie na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu.

Absolwent kierunku Coaching w Biznesie posiada wszechstronną wiedzę oraz rozbudowane umiejętności praktyczne w zakresie coachingu. Zna wiele technik coachingowych, potrafi dopasować odpowiednie metody i narzędzia pracy do danego klienta i jego osobowości. Dzięki doskonale rozwiniętym umiejętnościom komunikacyjnym, wytrenowanemu zmysłowi obserwacji, umiejętności budowania zaufania i doskonałych relacji oraz wiedzy z zakresu nie tylko coachingu ale też pokrewnych dziedzin nauki, absolwent odpowiada profilowi coacha określonemu przez organizacje certyfikujące. Potrafi wdrożyć proces coachingowy w firmie. Posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym rozwiązywania konfliktów, technik motywacji, wywierania wpływu, wprowadzania zmian, zasad budowania i funkcjonowania zespołów. Potrafi pracować w oparciu o najwyższe standardy moralne i etyczne oraz jest w pełni świadomy odpowiedzialności zawodowej. Absolwent przygotowany jest do pracy zarówno z klientami indywidualnymi w kraju jak i za granicą (pod superwizją).

Perspektywy zatrudnienia i możliwości rozwoju:

• coach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
• możliwość rozpoczęcia procesu certyfikacji w organizacjach coachingowych (po spełnieniu wewnętrznych warunków organizacji),
• lider zespołu,
• specjalista zajmujący się szkoleniami i coachingiem.

Lista przedmiotów:

  • Wprowadzenie do coachingu
  • Psychologia coachingu
  • Procesy i narzędzia coachingowe
  • Praktyka sesji coachingowych
  • Superwizja
  • Mentoring
Print Friendly, PDF & Email