Procedura certyfikacji

Nowa procedura obowiazuje od 1 maja 2018 roku.

Warunkiem uzyskania certyfikatu PROFESSIONAL COACH SFCP jest:

 • ukończenie studiów podyplomowych lub kursu II stopnia lub kursu uzupełniajacego, organizowanych przez SFCP oraz zdanie z wynikiem pozytywnym testu końcowego
 • przesłanie ZGLOSZENIE_UDZIALU_W_PROCEDURZE_CERTYFIKACJI_SFCP wraz z załącznikami:
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 – tabela przeprowadzonych min. 20 godzin sesji coachingowych z przynajmniej 5 różnymi klientami. Sesje powinny być przeprowadzone PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU COACHINGOWYCH!
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 – 3 podpisane zgody na nagrania sesji
  • 3 nagrane sesje coachingowe (audio) wraz z jej transkrypcją
   Sesja nie mogą być dłuższa niż 30 -50 minut.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wszystkie pliki należy przesłać mailem lub udostępnić do pobrania w chmurze na adres: info@sfcoaching.pl 

Procedura:

 1. Zgłoszenie chęci udziału w procesie certyfikacji poprzez dostarczenie do biura SFCP plików z nagranymi 3 sesjami i transkrypcją oraz kompletem dokumentów (zgłoszenie udziału w procedurze certyfikacji, 3 podpisane zgody na nagranie sesji,  oraz tabelą przeprowadzonych sesji coachingowych).
 2. Opłacenie procesu certyfikacji w kwocie: 500 zł na dane przesłane zwrotnie po przesłaniu zgłoszenia (w zgłoszeniu należy podać dane do faktury)
 3. Następnie trwa procedura weryfikacji dokumentacji i nagrań. Po ich odsłuchaniu Superwizor SFCP kontaktuje się z Aplikantem w celu umówienia rozmowy podsumowującej proces. W trakcie rozmowy Superwizor udziela informacji zwrotnej oraz udziela rekomendacji lub też jej odmawia i wskazuje obszary do dalszej pracy i kolejnej kroki.
 4. W wyniku pozytywnego ukończenia procedury certyfikacyjnej Aplikant otrzymuje certyfikat PROFESSIONAL COACH SFCP. Certytikat wydawany jest na okres 3 lat. Po tym czasie można przedłużyć certyfikat.
 5. Czas trwania procedury od momentu przesłania kompletu dokumentów 1-3 miesiące.
Print Friendly, PDF & Email