Jak zostać profesjonalnym coachem

W RAMACH PRZYGOTOWYWANIA PROFESJONALISTÓW DO PRZEPROWADZANIA PROCESÓW COACHINGOWYCH ORGANIZUJEMY KURSY I SZKOLENIA W TYM DZIALE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ COACHINGOWYCH ORAZ PROCESU CERTYFIKACJI COACHÓW W SFCP.

Umożliwiamy zdobycie zawodu coacha w dwóch trybach:

akademickim i pozaakademickim.

Tryb akademickiTryb pozaakademicki
#1 Studia podyplomowe Life&Business Coaching
(WSAiB w Gdyni) (180 godzin)
#1 Studium Profesjonalnego Coacha – I stopień (70 godzin)
#2 Studium Profesjonalnego Coacha – II stopień (100 godzin)
#3 Superwizja (10 godzin)

Uwieńczeniem wiedzy i umiejętności coachingowych jest uzyskanie certyfikatu LifeBusiness Coach wydawanego przez Solution Focused Coaching Polska po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji w ramach procesu certyfikacji w SFCP.

Program certyfikacji PROFESSIONAL COACH

Szkoła Mistrzostwa Coachingu – program dla superwizorów

W ramach ciągłego rozwoju zawodowego coachów i doskonalenia warsztatu coacha oferujemy także:

SUPERWIZJE COACHINGOWE – indywidualne lub grupowe dla praktykujących coachów

SZKOLENIA DOSKONALĄCE – warsztaty, wykłady, webinary rozwijające umiejętności coacha