Coaching vs Mentoring

Kolejna część serii o różnicach między coachingiem i innymi formami wspierania rozwoju. Dziś krótko o mentoringu. Mentor to osoba bardziej doświadczona, która dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, udziela rad i wskazówek osobie mniej doświadczonej. W coachingu natomiast to klient sam, inspirowany odpowiednimi pytaniami coacha dochodzi do rozwiązań. Coach nie…

Czytaj więcej